Η φόµοψη στις αµυγδαλιές

Με τις βροχές εγκαθίσταται η φόµοψη στις αµυγδαλιές Οι έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου διευκολύνουν την είσοδο της φόµοψης στις αµυγδαλιές, ενώ προσβολές παρατηρούνται ήδη σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαµηλότερες και υγρότερες περιοχές στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Υγρός και βροχερός καιρός (κατά τη βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Oι ειδικοί προτείνουν αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής), µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα, για τη µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης του παθογόνου. Στα χηµικά µέτρα συνιστώνται 2-3 ψεκασµοί το φθινόπωρο, ο πρώτος µε την πτώση των φύλλων, ο δεύτερος αµέσως µετά το κλάδευµα και ο τρίτος κατά τη διάρκεια του λήθαργου το χειµώνα.