Ενημέρωση παραγωγών

Αρχές Νοεµβρίου ξεκινά δράση ο ανθονόµος στις αµυγδαλιές Τις πρώτες ηµέρες του Νοεµβρίου κάνει την εµφάνισή του συνήθως, ένας από τους σηµαντικούς εντοµολογικούς εχθρούς της αµυγδαλιάς, ο ανθονόµος. Οι γεωπόνοι τονίζουν στους καλλιεργητές ότι ο ανθονόµος έχει µια γενεά το έτος και είναι εξαιρετικά δραστήριο έντοµο το χειµώνα, τα ενήλικα δραστηριοποιούνται από τις αρχές Νοεµβρίου και αφού τραφούν για δύο εβδοµάδες, σε βάρος των οφθαλµών, αρχίζουν να ωοτοκούν από τον ∆εκέµβριο έως τέλος Φεβρουαρίου, ανάλογα µε την περιοχή. Το θηλυκό ανοίγει µε το ρύγχος του οπή ωοτοκίας και εισάγει ένα αυγό σε κάθε ανθοφόρο οφθαλµό. Αν ο οφθαλµός δεν έχει ακόµα εκπτυχθεί, η προνύµφη τρώει τα πέταλα, τους στήµονες και τον ύπερο. Αν ο οφθαλµός έχει αρχίσει να εκπτύσσεται, η προνύµφη τρώει στήµονες, ύπερο και το εσωτερικό του κάλυκα. Τέλος, οι προσβεβληµένοι οφθαλµοί ξηραίνονται και πέφτουν χωρίς να ανοίξουν. Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι το φθινόπωρο ο ενήλικος πληθυσµός του εντόµου πάνω στα δέντρα είναι πυκνός, οι γεωπόνοι συνιστούν έναν ψεκασµό τον Νοέµβριο, πριν πέσουν τα φύλλα και επανάληψη µετά την πτώση (των 3/4 της κόµης του δέντρου), µέχρι και τον Ιανουάριο µήνα. (Πηγή: agronews)