Πιστοποιήσεις

Στην γεωργική μας εκμετάλλευση εφαρμόζουμε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με στόχο :
- Καλλιέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
- Προστασία εργαζομένων.
- Παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή.

Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο όχι μονο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, αλλα και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Στην μονάδα επεξεργασίας έχουμε πιστοποίηση: